העצמה לנוער

"ילד אתה עוד תזיז הרים"

כתב ד"ר סוס בספרו "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"

תקופת המעבר בין הילדות לבגרות מלווה בתהליכים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים אותם חווה המתבגר/ת.
בחלק מהחברות המעבר הינו חד ובא לידי ביטוי ב "טקס מעבר"  שמסמל כניסה לשלב הבגרות. מדובר בתהליך משמעותי המלווה בחששות, התלבטויות ואתגרים חברתיים ורגשיים. הכוונת הנער/ה בשלב זה הינם חשובים לעיצובם כפרט וכחלק משמעותי במסגרת חברתית.

"בשביל האתגר" תבנה עבורכם פעילות חוויתית בשטח שתותאם לאופי הקבוצה ומאפייניה.

 

דרך משימות משחק ואתגר יחוו ויפתחו הנערים והנערות :

  יכולת התמודדות עם אתגרים במישור הפיזי, מנטלי והחברתי
  הגברת תחושת המסוגלות האישית והקבוצתית וחווית הצלחה
  יכולת תכנון וקבלת החלטות
  הפעלת שיקול דעת וניהול סיכונים
  עידוד לגילוי מנהיגות והובלה
  חיזוק הקשר והחיבור לארץ ולמורשת
  חיזוק ערכים של שותפות, נתינה, כבוד הדדי, הקשבה, סובלנות ודרך ארץ
  שאיפה למצוינות

 

הסדנאות נבנות בצורה הדרגתית ומתפתחות עם התקדמות הקבוצה על מנת להבטיח חוויה של הצלחה ותהליך למידה אפקטיבי. כל הפעילויות מבוצעות בשטח תוך הקניית מיומנויות שדה והטמעת ערך אהבת הארץ' הסדנאות מוצעות ומובנות לקהל יעד רחב' התוכן יותאם למאפייני הקבוצה לאחר הכרות מקדימה ולמידת הקבוצה.